Úvodní stránka > O škole ...

Aktualizováno: 01.10.2015

O škole ...

 Hlavním cílem Osmičky  je zajištění bezpečného a přátelského klimatu, ve kterém má každé dítě možnost rozvíjet v maximální možné míře své schopnosti a zájmy.

Výuka

 • Ve všech třídách vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Osmička-expres do stanice Svět, ve kterém klademe důraz na výuku informatiky a anglického jazyka (tyto předměty jsou vyučovány od 1. ročníku).
 • Ve všech třídách probíhá v řadě předmětů počítači podporovaná výuka.
 • Výuka na škole probíhá podle učebnic vydavatelství FRAUS.
 • Ve všech prvních třídách vyučujeme nevázaný typ psacího písma COMENIA SCRIPT. V minulých letech jsme si výuku tohoto typu písma velmi úspěšně ověřili.
 • V rámci ŠVP si v 7., 8. a 9. ročníku žáci podle svého zájmu mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů (např. konverzace v anglickém nebo francouzském jazyce, integrované předměty Vševěd, Cestovatelský deník, Multimediální výchova, dále povinně druhý cizí jazyk, a to němčinu, francouzštinu nebo ruštinu.
 • Osmička je školou zabezpečující výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti cizinců.

Specializované třídy

 • Již pátým rokem jsme otevřeli 1. třídu pro žáky s intelektovým nadáním. Čtyři předchozí roky  nám potvrdily, že výběr  žáků i zvolený model výuky těmto dětem vyhovuje, proto v této koncepci pokračujeme i letos.
 • Žáci ve třídách s rozšířenou výukou jazyků na druhém stupni se učí jako první cizí jazyk anglický jazyk, pracují i s rodilou mluvčí, od 6. ročníku pak vyučujeme druhý cizí jazyk, a to německý, ruský, nebo francouzský.
 • Tradičně otevíráme v 6. ročníku na základě přijímacího řízení třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií.

Spolupráce

 • Velkou pozornost věnujeme práci s dětmi s intelektovým nadáním, spolupracujeme proto s mateřskými školami na území města Frýdku-Místku, Mensou ČR, dalšími základními a vysokými školami a s Beskydskou šachovou školou.
 • Naše kontakty s okolními mateřskými školami jsou tradičně velmi dobré, pro děti organizujeme řadu aktivit.

Testování

 • V rámci autoevaluce školy provádíme dlouhodobě systematické testování žáků, kde naši žáci dosahují výborných výsledků v rámci kraje i republiky.

Školní psycholog

 • Na škole působí na plný úvazek školní psycholog Mgr. René Gavlas. 

Zájmové útvary

 • Žáci mají možnost navštěvovat ve škole různé zájmové útvary (viz sekce Zájmové útvary).

 

• novinky


23.05.2016 - A OPĚT ATLETIKA
V úterý 17.5 .2016 se uskutečnilo okresní kolo Atletického čtyřboje. Družstvo tvořilo 5 členů a všichni absolvovali běh 60m, běh 600 – 1000 ...

20.05.2016 - ARCHIMEDIÁDA
Dne 17.5.2016 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Archimediáda. Žák 7. E Lukáš Kožušník zvítězil! Gratulujeme Lukášovi i ko ...

18.05.2016 - ODMĚNA NEJLEPŠÍM SBĚRAČŮM...
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se naši nejlepší sběrači papíru, kaštanů a žaludů za tento školní rok zúčastnili výletu do Lešn&eac ...

18.05.2016 - ARCHEOPARK 2016
Po přerušení, způsobeném rekonstrukcí expozice, letos naši sedmáci v rámci výuky dějepisu opět zavítali 18. května d ...

17.05.2016 - PŘÍJEZD SE BLÍŽÍ
Sraz našich "Švédů" před odjezdem z Kodaně domů ...

více novinek »