Úvodní stránka > O škole ...

Aktualizováno: 25.09.2016

 

Vážení rodiče, malí i velcí žáci, milí kolegové.

 

Ano, tak už začínáme další školní rok. A začínáme několika novinkami. 

Tou první je změna na postu ředitelky školy. Od 1. srpna 2016 se jí stala naše kolegyně PhDr. Iveta Wilczková. Funkcí zástupkyň ředitelky školy se ujaly také naše kolegyně, pro 1. stupeň Mgr. Zuzana Žáková a pro 2. stupeň Mgr. Kateřina Kubíčková. 

Ve funkci výchovného poradce můžete stále oslovit Mgr. Tomáše Pyška a školním psychologem zůstává Mgr. René Gavlas. 

Všichni už jsme si zvykli na čipový systém a práci s elektronickými žákovskými knížkami a třídními knihami. 

Vyučujeme podle našeho školního vzdělávacího programu, Osmička – expres do stanice Svět. Využíváme ve výuce informační technologie. Ve většině předmětů máme k dispozici vedle učebnic tištěných i jejich elektronické verze. V 1. ročníku se děti učí psát nevázaným typem psacího písma Comenia Script. V matematice se žáci  seznamují s metodami profesora Milana Hejného. 

Pokračujeme ve výuce specializovaných tříd. 

Již tradičně se věnujeme žákům s intelektovým nadáním, letos poprvé i na 2. stupni. Opět jsme otevřeli v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií. 

Od 7. ročníku si žáci volí vedle anglického jazyka druhý cizí jazyk, a to francouzský nebo německý nebo ruský. Také mají možnost vybrat si podle zájmu z pestré nabídky volitelných předmětů, jsou to Cestovatelský deník, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce a Vševěd. 

I letos navazujeme na výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti cizinců.

Svůj volný odpolední čas mohou žáci trávit v různých zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních i kulturních, mezi nejznámější patří určitě pěvecké a hudební soubory Osmičky.

Přes prázdniny bylo upraveno a opraveno pár drobností ve třídách a na chodbách.

Naším cílem je, aby Osmička stále byla příjemným a bezpečným místem pro vzdělávání.

Pevně věříme, že spolu prožijeme pohodový školní rok, a přejeme všem, aby nám i přes naše pracovní nasazení zůstával úsměv na tváři.

                                                         

Vaše Osmička             Osmička letí 

• novinky


22.09.2016 - PŘESPOLNÍ BĚH
V úterý 20. 9. 2016 jsme úspěšně zahájili sportovní sezónu. Žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže v přespolním běhu a o d ...

29.06.2016 - ŽIVÁ AKCE 2016
28. června 2016 se uskutečnila tradiční akce žákovského parlamentu, kterými je Osmička známa po celém městě. Tentokrát všichni žá ...

27.06.2016 - LOUČENÍ S ANGLIČTINOU...
V pátek 24. 6. 2016 proběhlo loučení 9. B a 9. D s angličtinou. Byla to jejich úplně poslední vyučovací hodina na Osmičce.

24.06.2016 - AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Na obzoru, přesněji v úterý 28.června 2016 dopoledne, je další "Živá akce" našeho žákovského parlamentu :-) Podrobnosti jsou na přiložen ...

24.06.2016 - HRA NA KARLA :-)
Poslední hodinu matematiky jsme si spolu s 9.C hezky užili. Zkusili jsme si hru na Karla-tedy princip programování naživo :-) Třídnímu Tomášovi d ...

více novinek »