Vážení rodiče, žáci a kolegové,

přeji Vám pohodové letní dny, zdraví a mnoho úspěchů. Všem děkuji za dlouhá léta spolupráce, kdy jste podporovali a pomáhali uskutečňovat mé vize o škole, která je úspěšná, tvůrčí, kde se žáci cítí dobře a chodí do ní  rádi a kde všichni zaměstnanci zažívají uspokojení ze své práce a jsou v příjemném prostředí. Pokud se mi to podařilo, jsem moc ráda a je to především Vaše zásluha a zásluha mých nejbližších spolupracovníků, kterých si hluboce vážím, podporující Školské rady a Spolku rodičů, protože jsou skvělí. A děkuji za krásné chvíle, které jsem s Vámi mohla prožít, a všechno, čím jste mne potěšili a obohatili v osobním i profesním životě. Jsem na Vás a na to, co jste dokázali, opravdu hrdá :-)

Přeji Vám možnost dalšího progresivního rozvoje v náročné době, která Vás a celé české školství čeká.

PaedDr. Marie Rojková