Úvodní stránka > O škole ...

Aktualizováno: 01.10.2015

O škole ...

 Hlavním cílem Osmičky  je zajištění bezpečného a přátelského klimatu, ve kterém má každé dítě možnost rozvíjet v maximální možné míře své schopnosti a zájmy.

Výuka

 • Ve všech třídách vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Osmička-expres do stanice Svět, ve kterém klademe důraz na výuku informatiky a anglického jazyka (tyto předměty jsou vyučovány od 1. ročníku).
 • Ve všech třídách probíhá v řadě předmětů počítači podporovaná výuka.
 • Výuka na škole probíhá podle učebnic vydavatelství FRAUS.
 • Ve všech prvních třídách vyučujeme nevázaný typ psacího písma COMENIA SCRIPT. V minulých letech jsme si výuku tohoto typu písma velmi úspěšně ověřili.
 • V rámci ŠVP si v 7., 8. a 9. ročníku žáci podle svého zájmu mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů (např. konverzace v anglickém nebo francouzském jazyce, integrované předměty Vševěd, Cestovatelský deník, Multimediální výchova, dále povinně druhý cizí jazyk, a to němčinu, francouzštinu nebo ruštinu.
 • Osmička je školou zabezpečující výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti cizinců.

Specializované třídy

 • Již pátým rokem jsme otevřeli 1. třídu pro žáky s intelektovým nadáním. Čtyři předchozí roky  nám potvrdily, že výběr  žáků i zvolený model výuky těmto dětem vyhovuje, proto v této koncepci pokračujeme i letos.
 • Žáci ve třídách s rozšířenou výukou jazyků na druhém stupni se učí jako první cizí jazyk anglický jazyk, pracují i s rodilou mluvčí, od 6. ročníku pak vyučujeme druhý cizí jazyk, a to německý, ruský, nebo francouzský.
 • Tradičně otevíráme v 6. ročníku na základě přijímacího řízení třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií.

Spolupráce

 • Velkou pozornost věnujeme práci s dětmi s intelektovým nadáním, spolupracujeme proto s mateřskými školami na území města Frýdku-Místku, Mensou ČR, dalšími základními a vysokými školami a s Beskydskou šachovou školou.
 • Naše kontakty s okolními mateřskými školami jsou tradičně velmi dobré, pro děti organizujeme řadu aktivit.

Testování

 • V rámci autoevaluce školy provádíme dlouhodobě systematické testování žáků, kde naši žáci dosahují výborných výsledků v rámci kraje i republiky.

Školní psycholog

 • Na škole působí na plný úvazek školní psycholog Mgr. René Gavlas. 

Zájmové útvary

 • Žáci mají možnost navštěvovat ve škole různé zájmové útvary (viz sekce Zájmové útvary).

 

• novinky


27.06.2016 - LOUČENÍ S ANGLIČTINOU...
V pátek 24. 6. 2016 proběhlo loučení 9. B a 9. D s angličtinou. Byla to jejich úplně poslední vyučovací hodina na Osmičce.

24.06.2016 - AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Na obzoru, přesněji v úterý 28.června 2016 dopoledne, je další "Živá akce" našeho žákovského parlamentu :-) Podrobnosti jsou na přiložen ...

24.06.2016 - HRA NA KARLA :-)
Poslední hodinu matematiky jsme si spolu s 9.C hezky užili. Zkusili jsme si hru na Karla-tedy princip programování naživo :-) Třídnímu Tomášovi d ...

23.06.2016 - POSTCROSSING V CESTOVATELSKÉM DENÍKU
  Žáci 7. a 9. ročníku Cestovatelského deníku se tento týden seznámili se zajímavou aktivitou, které se věnuje naše býva ...

20.06.2016 - CESTOVATELÉ SEDMÁCI
  Jako každoročně v červnu vyrazily obě skupiny Cestovatelského deníku na exkurzi do Zoo v Ostravě. Někteří poprvé cestovali vlakem, pro vět&scaro ...

více novinek »