Moderní škola s téměř

50 letou

tradicí

Novinky

NOVÁ LOUTNIČKA OSMIČKY 2023

Jsme aktivní i mimo výuku!

  • Soutěžíme, účastníme se olympiád
  • Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních
  • Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty
  • Organizujeme tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy
  • Ve spolupráci se Spolkem rodičů pořádáme tématické akce a Dny dětí
  • Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií
  • Radíme se ve školním parlamentu
  • Pořádáme sběrové akce
  • Organizujeme výjezdy talentovaných a úspěšných žáků
Prohlédněte si

naši krásnou školu

Československé armády 570
738 01, Frýdek-Místek