Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

Slunecni soustava 5A

 

Vážení rodiče,

dnes jsme společně s našimi žáky ukončili další školní rok. Na rozdíl od těch předchozích nebyl vůbec jednoduchý. Společně jsme se potýkali s mnohými omezeními, kdy jsme byli nuceni prakticky ze dne na den zůstat doma. Výuka se od základu proměnila, učitelé vzdělávali a žáci byli vzděláváni distančně a všichni jsme se učili znovu se učit a naučit. Složité to měli především naši prvňáčci a jejich rodiče. Děti byly motivované, do školy se těšily, nicméně skutečnost tohoto roku jejich přání a očekávání mohla jen stěží splnit.

Zkušenost posledních měsíců ukázala, jak důležitá a klíčová je vzájemná komunikace. Velmi si vážím přístupu Vás rodičů, práce našich učitelů a všech zaměstnanců školy, protože pro kvalitní výuku potřebují děti i jejich učitelé stabilní zázemí a jistotu. Našim hlavním cílem je připravit žáky tak, aby byli platnou součástí moderního světa a dokázali se orientovat v digitální budoucnosti.

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a starostlivost, se kterou vytváříte svým dětem bezpečné rodinné zázemí. V nadcházejícím prázdninovém období Vám přeji, abyste si odpočinuli od všech starostí a užili si zaslouženou dovolenou. Stejně tak přeji krásné prázdniny i všem našim žákům a těším se na shledání v příštím školním roce.              

PhDr. Iveta Wilczková

 

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise o výsledcích voleb do školské rady jsem rozhodla o konání opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů (za neplatné se považují volby, kterých se zúčastní méně než jedna pětina všech oprávněných osob).

Seznam kandidátů zůstává beze změn.

Opakovaná volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhne elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři na adrese: https://bakalari.osmicka.cz,

a to dne 30. 6. 2021 od 00:01 hod do 23:59 hod.

Vážení rodiče, děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že opakované volby využijete ke zvolení svých zástupců ve školské radě.

Ve Frýdku-Místku dne 16. 6. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Volební řád školské rady

Datum vložení: 16. 6. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě metodického pokynu MŠMT ČR ze dne 7. června 2021 k používání ochranných prostředků dýchacích cest (https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdfod úterý 8. června 2021 platí následující

- během výuky ve třídě nemusí mít žáci a pedagogové nasazen respirátor ani roušku

- během přestávky ve třídě, na chodbách, na WC, v šatně, v jídelně apod. musí mít žáci a pedagogové nasazen respirátor nebo roušku

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 8. 6. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci chodu školy od pondělí 24. 5. 2021:

- od pondělí 24. 5. 2021 je povolena také přítomnost žáků II. stupně ve škole bez rotace,
- od příštího týdne budou tedy docházet do školy k prezenční výuce všichni žáci I. a II. stupně,
- výuka žáků I. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu hodin s úpravami v konci vyučování,
- výuka žáků II. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu včetně odpoledního vyučování,
- všichni žáci budou přicházet do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hodin, 1. třídy vchodem do školní družiny,
- provoz školní družiny pokračuje v běžném provozu, před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin,
- testování žáků antigenními testy bude probíhat 1x týdně, a to v pondělí (samoodběr),
- ochrana úst a nosu: žáci - chirurgická rouška nebo respirátor FFP2, zaměstnanci - respirátor FFP2,
- chod školní jídelny bude probíhat jako doposud,
- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky,
- podrobné informace obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 18. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci chodu školy od 17. 5. do 21. 5. 2021:

- od pondělí 17. 5. 2021 je povolena přítomnost žáků 1. stupně ve škole bez rotace,
- od příštího týdne budou docházet do školy k prezenční výuce všichni žáci I. stupně, žáci II. stupně dochází k prezenční výuce stále jen „rotačně,“ a to dle rozpisu jako doposud,
- výuka žáků I. stupně bude probíhat podle běžně nastaveného rozvrhu hodin s úpravami v konci vyučování,
- žáci I. stupně budou přicházet do školy hlavním vchodem v době od 7.40 do 7.55 hodin, 1. třídy vchodem do školní družiny,
- provoz školní družiny se vrátí do běžného provozu, před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin,
- testování žáků I. stupně bude probíhat 1x týdně, a to v pondělí, žáci II. stupně se budou testovat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek (samoodběr),
- ochrana úst a nosu: žáci - chirurgická rouška nebo respirátor FFP2, zaměstnanci - respirátor FFP2,
- chod školní jídelny bude probíhat jako doposud,
- vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky,
- podrobné informace obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 13. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

Oznámení o konání voleb do školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady základní školy vydává ředitelka školy oznámení o volbách do školské rady.

Volby do školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky proběhnou na Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570 v termínu 14. - 15. června 2021.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Formát PDF

Datum vložení: 11. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

 

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10. května 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 10. 5. 2021 třídy 6.A, 6.C, 6.E, 9.A, 9.B, 9.C, 9.E
SUDÝ TÝDEN od 17. 5. 2021 třídy 7.A, 7.B, 7.C, 7.E, 8.A, 8.B, 8.C

Vstup žáků do školy
Příchod žáků bude korigován časově podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - dle běžného rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování
Distanční výuka - dle stávajícího rozvrhu distanční výuky (viz kalendář MS Teams)

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).
Odhlášené žáky je nutné ke stravování opět přihlásit.

Bližší informace Vám budou poskytnuty třídními učiteli. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 5. 2021

....................................................................................................................................................................

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Ke stažení (pdf)

Datum vložení: 30. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Další informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Manuál Covid-19

Průběh testování (video)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 9. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 12. dubna 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 12. 4. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.C, 5.D
SUDÝ TÝDEN od 19. 4. 2021 třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E

Vstup žáků do školy
Příchod a odchod žáků bude korigován časově i podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD, vchod ze školního hřiště).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - třídy obdrží upravený rozvrh hodin vzhledem k hygienickým opatřením a organizačním podmínkám školy
Distanční výuka - bude probíhat dle stávajícího rozvrhu distanční výuky

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Školní družina
Provoz školní družiny bude zajištěn ráno i po vyučování, a to v homogenních skupinách. Provoz před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin.

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).

Bližší informace Vám budou poskytnuty po obdržení pokynů MŠMT. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 7. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v příštím školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (Ikt). Žáci této třídy budou mít možnost navštěvovat kroužek druhého cizího jazyka. V 7. ročníku, při zařazování žáků do skupin druhého cizího jazyka, bude přihlédnuto k účasti v tomto kroužku a žáci budou pokračovat ve výuce jazyka jako pokročilejší.

Více...    Přihláška

Datum vložení: 24. 2. 2021

 

  dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st