4.B na kurzu první pomoci

V úterý 16. ledna 2024 se třída 4.B zúčastnila perfektního programu, který organizuje Nemocnice Frýdek-Místek. Obsahem byl kurz první pomoci a resuscitace a také prohlídka vybraných oddělení v nemocnici. Nejdříve si děti od zkušených sestřiček vyslechly přednášku o poskytování první pomoci. Získané poznatky si pak samy vyzkoušely. Učily se poskytovat první pomoc při kolapsu, dušení, infarktu, krvácení, epileptickém záchvatu atp. Samozřejmostí byla kardiopulmonální resuscitace čili masáž srdce s dýcháním z úst do úst. Čtvrťáci byli moc šikovní a byl na nich vidět velký zájem a odhodlání. Po výcviku jsme se všichni vydali na oddělení ARO, kde si všichni změřili tlak, tep nebo okysličení krve a seznámili se s náročnou prací zdravotníků. Nakonec se děti přesunuly na dětské oddělení, kde si prohlédly ordinace, pokoje nebo hernu a seznámily se s některými lékařskými přístroji. Všichni naši školitelé a průvodci byli moc milí a ochotní a děti se s nimi nerady loučily.

Mgr. Jana Zrzavá 

  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024
Všechny
  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024

Družina a Jarní dílny v SVČ Klíč

Měsíc březen se ve školní družině nesl v duchu velikonočních příprav. …

Číst dále

Den naruby

Letošní Den učitelů, který se každoročně slaví v den výroční …

Číst dále

Chemická olympiáda – krajské kolo

V pondělí 25. března 2024 se na Matičním gymnáziu v Ostravě zúčastnil …

Číst dále