6.E a beseda Rizika internetu

V úterý 4. dubna 2023 přišel žáky 6.E poučit o bezpečném chování v kyberprostoru lektor Lukáš Látal z iniciativy nebudobet.cz. Posláním tohoto projektu je pomocí preventivní osvěty chránit děti před riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií. V průběhu dvou vyučovacích hodin byli žáci seznámeni s nejpalčivějšími riziky internetu – hoax, kyberšikana, sexting, stalking, digitální demence či netholismus. Zvláštní důraz byl kladen na problematiku sledování pornografie a její negativní vlivy na duševní vývoj mladého člověka. Všechny žáky této téma zaujalo, jelikož se, dle názoru samotných žáků, v naší moderní společnosti stále nedostatečně probírá, a to v rodinách i ve školách.

Mgr. Ivan Faldyna

  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024
Všechny
  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024

8.A v knihovně

Středa 17. dubna 2024

Číst dále

2.B a Den Země

V úterý 16. dubna 2024 žáci 2.B navštívili Faunapark, kde se …

Číst dále

Zápis prvňáčků

V pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna 2024 …

Číst dále