Category:

II. pololetí 2022/2023

Basketbalová soutěž 3., 4. a 5. ročníku

Ve středu 10. května 2023 proběhla v hale Basketpoint ve Frýdku – Místku soutěž v basketbalu mezi vybranými školami. V naší skupině byla 1. ZŠ, 4. ZŠ, ZŠ Baška a 7. ZŠ. Byli jsme svědky lítých bojů. Tým naší školy byl sestaven z žáků 3., 4. a 5. tříd. Někteří hráči jsou členy basketbalových kroužků, jiní byli amatéři, ale i tak jsme „urvali“ třetí místo. Teď záleží jen na nás, zda budeme o prázdninách pracovat na své fyzičce a v novém školním roce budeme schopni

Continue reading ➝

Osminka zpívala seniorům

Brzy zjara byla Osminka oslovena s nabídkou, aby i letos zazpívala seniorům.  Nabídku jsme s kolegyní Radkou Klečkovou rády přijaly a v úterý 9. května 2023 jsme se se sborečkem vydaly do Národního domu ve Frýdku-Místku. Babičkám a dědečkům Osminka zazpívala nejen písničky z pohádek a filmů, ale i známé lidové písně. Ty poslední jmenované všichni v sále zpívali s námi. Rády jsme s dětmi strávily odpoledne s našimi seniory a potěšily je písničkou. Mgr. Jitka Mikolášová 

Continue reading ➝

5.B v Dolních Vítkovicích

V úterý 9. května 2023 jsme jeli vlakem do Ostravy, kde jsme v Dolních Vítkovicích navštívili Svět techniky. Zde nás čekala přednáška na téma Robot Ozobot. Dostali jsme k zapůjčení Ozoboty, kterým jsme kreslili různé cesty. Oni sledovali čáru a jeli po ní. Mohli jsme i naplánovat trasu z fixního domu do obchodu. Tato činnost se nám moc líbila. Svět techniky nabízí hodně zábavných možností. Většina z nás zde byla poprvé. Mohli jsme se seznámit s laserovým piánem, s temnou

Continue reading ➝

Soutěž v mluveném projevu Povídej, povídej

V pátek 5. května 2023 se na Osmičce soutěžilo v mluvení. Říkáte si, že to přece umí každý? To určitě ano, ale ne každý už umí své posluchače zaujmout či pobavit, ne každý zvládá mluvit plynule a srozumitelně, ne každý si dokáže připravit zajímavý text. A právě tohle bylo úkolem našich soutěžících. V mladší kategorii se zapojilo 15 šesťáků a sedmáků a prokazovali svoje komunikační schopnosti nejen svým připraveným projevem. Ve druhé části soutěže si totiž vylosovali téma, o němž měli v krátkém časovém úseku

Continue reading ➝

4.B v květnu

Ve čtvrtek 4. května 2023 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal, který byl zaměřen na třídění odpadu a recyklaci. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých informací. Ve středu 10. května 2023 jsme šli opět na dopravní hřiště. S paní policistkou jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, a poté jsme si zajezdili na kolech. Žák, který jezdil ukázněně, získal průkaz cyklisty.  V hodinách literární výchovy jsme tvořili vlastní knihy. Každý žák vymyslel originální a poutavý příběh. Hodnotili jsme také vzhled každé

Continue reading ➝

Tonda Obal v 8. ročníku

Čtvrtek 4. května 2023 byl na Osmičce věnován i v 8. ročníku besedám s názvem Tonda Obal. Žáci diskutovali o problematice odpadů v dnešním světě. Správné třídění, barvy a označení kontejnerů, skládky, spalovny, recyklace apod., to byla nejčastěji zmiňovaná témata. Třídění odpadků si všichni mohli vyzkoušet i prakticky. Ti nejaktivnější dostali malý dárek a všichni si odnesli drobný, ale praktický upomínkový předmět. Mgr. Radana Vývodová 

Continue reading ➝

Tonda Obal v 6. ročníku

Žáky 6. ročníku přijeli ve čtvrtek 4. května 2023 poučit o třídění odpadu lektoři z programu Tonda Obal na cestách, kterou organizuje společnost EKO-KOM. Přednášky pořádají přes 20 let a vyslechly si je již přes dva miliony dětí z celé ČR. Během pětačtyřiceti minutového bloku se šesťáci od odborníků dozvěděli, jak předcházet vzniku nadbytečného opadu, jak správně recyklovat, jak je s odpady po vyhození do popelnic nakládáno a také jak fungují skládky a spalovny. Na závěr byly nabyté znalosti ověřeny prostřednictvím jednoduchého testu.

Continue reading ➝

Tonda Obal v 5.B

Ve čtvrtek 4. května 2023 jsme se zúčastnili přednášky Tonda Obal. Některé poznatky, které nám paní lektorka říkala, jsme si zopakovali, ale o některých jsme slyšeli poprvé, např. jak probíhá likvidace odpadu ve spalovnách. Je opravdu hrozné, kolik odpadu se denně musí zlikvidovat. Musíme naši přírodu moc šetřit, aby další generace nevyrůstaly jako na pustém ostrově. Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková 

Continue reading ➝

Tonda Obal v 1.C

Ve čtvrtek 4. května 2023 byla pro děti připravena akce Tonda obal. Dozvěděly se, jak správně třídit odpad, co se dá recyklovat a co se děje s věcmi, které už nepotřebujeme. Lekce děti zaujala a moc se jim líbila. Mgr. Radka Klečková 

Continue reading ➝

Tonda Obal v 1.B

Ve čtvrtek  4. května 2023 se 1.B zúčastnila výukové lekce TONDA OBAL. Děti si zopakovaly, jak třídit odpad. Dověděly se, kolik máme v ČR spaloven a skládek. Zahrály si i hru. Odcházely spokojené a se zaslouženou odměnou. Mgr. Jiřina Prymusová 

Continue reading ➝