Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Další informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Manuál Covid-19

Průběh testování (video)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 9. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zahájení částečné prezenční výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
od 12. dubna 2021 bude částečně obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem. Do školy bude chodit v daný týden pouze jedna skupina tříd, druhá skupina bude vyučována distančně. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Prezenční rotační výuka celých tříd

LICHÝ TÝDEN od 12. 4. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.C, 5.D
SUDÝ TÝDEN od 19. 4. 2021 třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E

Vstup žáků do školy
Příchod a odchod žáků bude korigován časově i podle vchodů do školy (hlavní vchod, vchod do ŠD, vchod ze školního hřiště).

Rozvrh hodin
Prezenční výuka - třídy obdrží upravený rozvrh hodin vzhledem k hygienickým opatřením a organizačním podmínkám školy
Distanční výuka - bude probíhat dle stávajícího rozvrhu distanční výuky

Testování
Bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu), a to výhradně ve škole. Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů (test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance, pověřeného k tomuto ředitelkou školy).

Školní družina
Provoz školní družiny bude zajištěn ráno i po vyučování, a to v homogenních skupinách. Provoz před vyučováním od 6.00 hodin, po vyučování do 17.00 hodin.

Ochrana nosu a úst
Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku dle standardů MO MZdr, zaměstnanci respirátory.

Stravování
U žáků v prezenční výuce bude stravování ve školní jídelně zajištěno tak, aby nedocházelo k prolínání s osobami, které si vyzvedávají oběd do jídlonosičů (žáci na distanční výuce).

Bližší informace Vám budou poskytnuty po obdržení pokynů MŠMT. Sledujte webové stránky školy a webové rozhraní Bakaláři.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 7. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021 bude od pondělí 8. 3. 2021 pokračovat povinná distanční výuka žáků 3. až 9. ročníku a nově i distanční výuka žáků 1. a 2. ročníku (podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte od třídních učitelů přes webové rozhraní Bakaláři).

Pro žáky s distanční výukou nadále vaříme (informace zde viz sekce Stravování).

Přerušen bude provoz školní družiny.

Vrátnice školy bude v provozu v době od 8.00 do 16.00 hod.

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hlavně pevné zdraví.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 5. 3. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 1. až 7. března 2021 jsou pro okres Frýdek-Místek vyhlášeny jarní prázdniny.
Bližší informace k provozu školy po jarních prázdninách budou zde upřesněny po zveřejnění vládního nařízení.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 26. 2. 2021

 ....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle rozhodnutí vlády ze dne 14. 2. 2021 o obnovení nouzového stavu ve dnech 15. – 28. 2. 2021 se v provozu škol nic nemění.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 15. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle sdělení ministra školství ze dne 12. 2. 2021 se po zrušení nouzového stavu dne 15. 2. 2021 v provozu škol nic nemění. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 12. 2. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle sdělení ministra školství ze dne 27. 1. 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci v provozu škol od 1. 2. 2021 nic nemění.

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 27. 1. 2021

...................................................................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ
o přerušení provozu školní družiny

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude v období pololetních prázdnin (pátek 29. 1. 2021), provoz školní družiny přerušen. O přerušení provozu školní družiny rozhodla ředitelka školy na základě malého zájmu rodičů žáků.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 26. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 18. 1. 2021 vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do čtvrtku 28. 1. 2021 (viz informace níže). V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

Vysvědčení obdrží žáci 1. a 2. r. v prezenční výuce ve čtvrtek 28. 1. 2021 a žáci 3. - 9. r., tedy v distanční výuce, po návratu do školy.

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 19. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 7. 1. 2021 vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do pátku 22. 1. 2021 (viz informace níže).

Opětovně připomínám nutnost odhlašování obědů přes internet nebo telefonicky (558 445 165).

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 8. 1. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

 na základě krizových opatření vlády se bude výuka a provoz školy v týdnu od pondělí 4. 1. do pátku 8. 1. 2021 řídit metodickým pokynem MŠMT ČR
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 Škola

- prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku
- distanční výuka žáků 3. - 9. ročníku

- povinně dle paragrafu 184a, školského zákona (včetně omlouvání absence třídnímu učiteli přes webové rozhraní Bakaláři)
- materiál pro žáky bez technického zajištění bude shromažďován na vrátnici školy (7.30 – 15.30 hodin)

Podrobnější informace o organizaci výuky jste již obdrželi a případně ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

 Družina

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky 1. a 2. tříd
- ranní družina od 6.00 do 7.45 hodin, odpolední družina do 17.00 hodin

Jídelna

- žáci 1. a 2. ročníku se mohou stravovat přímo ve školní jídelně
- žáci 3. - 9. ročníku si mohou pouze vyzvednout oběd do jídlonosiče u okénka v hale školy v době od 12.30 do 13.30 hodin, vyzvedávající osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid 19 nebo být v karanténě
- obědy si, prosím, přihlaste nebo odhlaste co nejdříve přes internet či v pondělí 4. 1. 2021 telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165)

Přeji nám všem šťastné vykročení do nového roku.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 29. 12. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je na pondělí a na úterý 21. a 22. prosince 2020 vyhlášeno volno pro všechny žáky ZŠ v rámci „Dnů boje proti covidu“. Oba dny mohou rodiče pobírat ošetřovné.

Žáci letos tedy půjdou do školy naposledy v pátek 18. prosince 2020, nástup do školy je plánován na 4. ledna 2021. Sledujte prosím aktuální informace a webové stránky naší školy.

PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 16. 12. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je od pondělí 30. 11. 2020 opět obnovena prezenční výuka žáků celého 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Žáci 6. – 8. ročníku se budou vyučovat rotačně, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, a to takto:

Žáci 7. ročníku a žáci třídy 6.E

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Žáci 8. ročníku a žáci třídy 6.A a 6.C

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020

Prezenční výuka bude probíhat v nastaveném režimu školního roku 2020/2021 s úpravami, které jsou nezbytné k zajištění aktuálních hygienických opatření (dle běžného rozvrhu s úpravami včetně odpoledního vyučování). Informace jste obdrželi a v případě potřeby ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

Pro žáky 1. stupně bude zajištěna ranní (od 6.00h) i odpolední družina (do 17.00h).

Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně.

Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy.

Obědy si, prosím, přihlaste individuálně v kanceláři školní jídelny telefonicky nebo přes internet.

Nezbytné jsou nejméně dvě roušky denně.

Z důvodu nutnosti větrání ve třídách vybavte své děti teplým oblečením.

V případě, že budou u žáka zjištěny při vstupu do školy nebo v průběhu výuky příznaky onemocnění (teplota, apod.), bude škola postupovat dle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Žáci se před školou neshlukují, dodržují rozestupy a mají nasazenou roušku. Do budovy školy vstupují určeným vchodem v určeném čase a opouští ji po ukončení vyučování určeným východem, a to bez zbytečného zdržování se v prostoru šaten.

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Těšíme se na Vaše děti,

                              všichni zaměstnanci Osmičky

Datum vložení: 26. 11. 2020

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k přihlašování stravy ve školní jídelně od 30. 11. 2020.

Obědy je nutno přihlásit jednotlivě, a to přes internet nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165). Všichni strávníci platící z účtu si musí přihlásit obědy také na prosinec (nelze přihlašovat hromadně, platí rovněž pro žáky 1. a 2. tříd, kteří již školu navštěvují). Pro strávníky platící hotově proběhne prodej obědů na měsíc prosinec dne 27. 11. 2020 od 7.00 do 7. 50 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin a 30. 11. 2020 od 7.00 do 7.50 hodin. Prosím, učiňte toto přihlášení co nejdříve.

Pro žáky 6. – 8. tříd (distanční výuka) bude umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy. Vstup bude korigován podle hygienických opatření.

Děkuji za vstřícnost.

                               Olga Janetová, vedoucí školní jídelny

Stravování ve školní jídelně – provoz od 30. 11. 2020

Datum vložení: 25. 11. 2020

....................................................................................................................................................................

 Organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY od 30. 11. 2020

- Dodržení homogenity skupiny
- V jedné skupině zařazeni žáci stejného ročníku
- Provoz ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin

   1.A       Mgr. Simona Rečková    zvonek č. 1
   1.B      Lic. Gabriela Šuláková    zvonek č. 2
   2.A      Magdaléna Želinská    zvonek č. 4
   2.BC      Petra Milatová     zvonek č. 7
   3.AB      Kateřina Janíková     zvonek č. 8
   3.C      Bc. Soňa Niklová    zvonek č. 5
   4.ABC      Bc. Leona Juřicová    zvonek č. 3
   5.ABDE      Monika Medveďová    zvonek č. 6


                                Mgr. Simona Rečková, vedoucí školní družiny

Datum vložení: 25. 11. 2020

....................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a z rozhodnutí KHS v důsledku karantény několika pedagogických pracovníků a dvou tříd školy byla přijata tato opatření:

1) Dle instrukcí KHS není

nutné omezit provoz jídelny, školní družiny a výuka se nepřerušuje.

2) Žák nosí do školy každý den 2 roušky. Jednu roušku má nasazenou ve společných prostorách školy a druhou má uloženou v igelitovém sáčku pro případnou výměnu. Na používání roušek ve výuce se žáci domluví s vyučujícím.

3) Výuka bude od pondělí 7.9.2020 do odvolání zkrácena takto:

1.ročník - 11:20
2.ročník - 11:25
3.ročník - 11:30
4.ročník - 11:35
5.ročník - 11:40
6.ročník - 12:25
7.ročník - 12:35
8.ročník - 12:40
9.ročník - 12:45

Dodržujeme platná hygienická i epidemiologická pravidla a v součinnosti se zřizovatelem se řídíme pokyny KHS a MŠMT (viz Manuál pro školy). O vývoji situace budete včas informováni prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci,

                                 PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 .................................................................................................................................................................... 
 
Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. Poděkování patří Vám, ale také všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy.
Věřím, že se nám všem podařilo si v létě odpočinout a načerpat energii. Jsem přesvědčena, že i v letošním školním roce budeme schopni případné nutné změny společně řešit, vybaveni jednak zkušenostmi získanými na jaře a jednak některými novinkami ve výuce a v provozu školy.
V současných dnech intenzivně pracujeme na přípravě nového školního roku. Jak sami jistě víte ze sdělovacích prostředků, ani současná situace není zcela běžná a mnohdy se mění ze dne na den, což vyžaduje zodpovědný přístup všech stran.
Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Děkuji Vám a přeji nám všem hlavně pevné zdraví a hodně energie a optimismu v následujícím období.

                              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

Ke stažení: Hygienická pravidla od září 2020 pro rodiče a žáky

           Manuál k provozu škol a školských zařízení MŠMT a MZd