Krouzky 1617 obr

 

 

Z důvodů protiepidemiologických opatření

připravené kroužky po svém zahájení v činnosti nepokračovaly.