Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY 2017 / 2018

Realizace a hodnocení platného ŠVP

Zkvalitňování výchovně vzdělávací práce školy (výuka Aj, Ikt)

Práce školního parlamentu – celoroční projekt školy „RETRO“

Rozvoj výuky a péče o děti s SPP (nadání, poruchy učení …)

Individuální výuka dětí cizinců zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků s využitím metodického manuálu na podporu integrace žáků cizinců do školního prostředí při výuce cizinců

Zlepšení podmínek pro výchovně-vzdělávací práci žáků, dovybavení tříd novým nábytkem

Estetizace školního prostředí a úprava pavilonu pro činnost školní družiny

Bezpečné prostředí „Škola jako bezpečný přístav“ (vybudování nového přístupu do pavilonu ŠD, zabezpečení vstupů do budovy školy)

UČEBNÍ DOKUMENTY 2017 / 2018

Výuka v tomto roce probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Osmička letí ...“, platného od 1. září 2017, v rámci specializované výuky pak ve variantě „Osmička letí ...“ - rozšířená výuka jazyků a ve variantě „Osmička letí ...“ - rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií.