Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Září
Schůzka pro rodiče žáků 1. tříd - úterý 5. 9. 2017
Fotografování 1. tříd - 22. 9. 2017
Adaptační pobyty (6. ročník)
Třídní schůzky - 26. 9. 2017 (nepřítomné třídy TS individuálně)
Den jazyků
Čas proměn (dívky 7. ročník)
Atletický čtyřboj
Přespolní běh (I. stupeň)
Logická olympiáda
Preventivní den

Říjen
Sběr kaštanů a žaludů
Sběr papíru
Praktická prezentace matematických prostředí profesora Hejného (nakladatelství Fraus)
pro zájemce z řad rodičů žáků 1. tříd a nových žáků
Logická olympiáda
Talent (semifinále)
Přírodovědný Klokan
Německé divadlo
Francouzský podzim
Dopravní hřiště (4. ročník)
Planetárium Ostrava

Listopad
Den Slabikáře (1. a 9. ročník)
Astrologická olympiáda (6. - 9. ročník)
Matematická olympiáda (4. a 5. ročník)
Zlatá cihla
Olympiáda v Nj
Olympiáda v Čj
Francouzský podzim
Anglické divadlo (6. a 7. ročník)
Divadlo Nový Jičín (9. ročník)
Geologické muzeum (9. ročník)
Vietnam - interaktivní beseda (Cd, Mv, Vš 8. a 9. r.)
Sborová noc

Prosinec
Konzultace pro rodiče - 7. 12. 2017
Matematická olympiáda, školní kolo (II. stupeň)
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (II. stupeň)
Recitační soutěž (II. stupeň)
Nejlepší chemik
Vánoční dílny (1. a 9.ročník)
Mikulášské skotačení (I. stupeň)
Vánoční skotačení (II. stupeň)
Mikuláš pro mateřské školky
Vánoční koledování ve školní jídelně (I. stupeň)

Leden
Tříkrálové zpívání
Recitační soutěž, třídní kolo (I. stupeň)
Matematická olympiáda, okresní kolo
Olympiáda ve Fj
Fonetická soutěž v Nj
Soutěž na SŠ Infotech
Nejlepší chemik

Únor
Povídám, povídám… (II. stupeň)
Recitační soutěž, školní a obvodní kolo (I. stupeň)
Loutnička, třídní kolo
Recitační soutěž, obvodní kolo (II. stupeň)
Konverzační soutěž v Aj
Pythagoriáda
Divadlo Nový Jičín (6. ročník)
Šplh
LVVZ

Březen
Návštěva předškoláků v 1. třídách
Loutnička, školní a obvodní kolo
Den otevřených dveří - 6. 3. 2018
Přijímací řízení do specializované třídy s RV IKT - 13. 3. 2018
Matematický Klokan
Fyzikální olympiáda
Biologická olympiáda
Chemická olympiáda
ZOO soutěž
Miniolympiáda v Aj (5. ročník)
Projekt „Březen – měsíc knihy“
Divadlo Nový Jičín (8. ročník)
Filmový festival „Jeden svět“ Ostrava

Duben
Zápis do 1. tříd - pondělí a úterý 23. a 24. 4. 2018
Konzultace pro rodiče - 17. 4. 2018
Matematická olympiáda (I. stupeň)
Sběr papíru
Loutnička, obvodní kolo (koncert vítězů)
Pythagoriáda
Soustředění Čjl, M (9. ročník)
Sborová noc
Návštěva Úřadu práce (8. ročník)
„Ochutnávka jazyků“
Spelling Bee (4. a 5. ročník)
Soutěž ve zpěvu frankofonních písní
Reálie německy mluvících zemí – kvíz
Vítkovice - Dolní oblast (8. ročník)
Okolo Frýdku cestička (6. ročník)

Květen
RETRO koncert
Školní výlety
Talent, školní kolo
Besídky pro maminky (1. ročník)
OSMÁK - Týden plný pohybu
Archimediáda
Mc Donald’s cup
Pythagoriáda
Divadlo Fair Bear (4. a 5. ročník)
Spelling Bee (6. - 9. ročník)
Barma - interaktivní beseda (Cd, Mv, Vš 8. a 9. r.)
Archeopark Chotěbuz (7. ročník)

Červen
Den dětí
Školní výlety
Fotografování tříd
Dopravní soutěž BESIP
Atletický trojboj (I. stupeň)
Talent, obvodní kolo
Janáčkovy Hukvaldy (9. ročník)
Štramberk a Hukvaldy (6. a 7. ročník)
Muzeum holocaustu Osvětim (9. ročník)
ZOO Ostrava (Cd 7. ročník)

Další plánované akce školy
Celoroční projekt „RETRO“ – akce Školního parlamentu
Sobotní školy
Nedělní školy
Společné akce 1. a 9. ročníku
Adaptační pobyty nově organizovaných tříd
Studijní pobyty a soustředění
Divadlo loutek Ostrava
Exkurze zaměřené k volbě povolání
Besedy v městské knihovně - 1. stupeň 2x ročně, 2. stupeň 1x ročně
Návštěvy výukových programů Muzea Beskyd
Dopravní výchova 1. stupeň
Zdravé zuby
Exkurze (Záchranná stanice Bartošovice, Rychlá záchranná stanice, jeskyně Šipka,
Lysá hora – ekoučebna ...)
Vánoční a velikonoční dílny
Divadlo Český Těšín
Výstavy výtvarných prací
Výtvarné soutěže dle nabídky
Sportovní soutěže, turnaje (florbal, volejbal, basketbal, přehazovaná, skok vysoký …)
Pohár rozhlasu
8 stupňů ke zlatu (4. a 5. ročník)