Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 Aktivity SR Osmičky:

Naším cílem je především plánování zajímavých akcí pro malé i velké školáky. Podílíme se na organizaci vánočního jarmarku, plesu nebo dětského dne. Jsme to my, kdo spolu s vámi rozhoduje o výši příspěvků SR a také o tom, k jakým účelům budou použity.

Nejméně 1x ročně pořádáme setkání s výborem rodičů, složeným ze zástupců jednotlivých tříd, kde rádi uvítáme vaše názory, připomínky a návrhy. Rádi se s vámi setkáme i na některé z našich akcí nebo uvítáme pomoc při jejich organizaci.

 Plenární schůze Spolku rodičů se uskuteční v listopadu/prosinci při dalších třídních schůzkách.