Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

V pondělí dne 30. dubna 2018 je z technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno pro žáky (viz zpráva rodičům na Bakalářích ze dne 2. 3. 2018).

Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2018/2019 proběhne na OSMIČCE zápis do 1. ročníku v pondělí 23. dubna a v úterý 24. dubna 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

V letošním roce ponese zápis prvňáčků název „OSMIČKA – PÍSNIČKA“. Těší se na Vás hlavní postavy ze známých písniček a my všichni z Osmičky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.

S sebou:          rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě z vážných důvodů nebude moci dostavit (např. nemoc).

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový list

Žádost o odklad

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU NA r. 2018 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2019-2020 (v tis. Kč)

 Schválené rozpočty – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Schválený rozpočet na r. 2017 Schválený rozpočet na r. 2018
NÁKLADY 49 402,00 53 529,00
VÝNOSY  49 402,00 53 529,00

 Střednědobé výhledy rozpočtu – http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/

 

Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570, IČO 60803550

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020
NÁKLADY 53 554,00 53 554,00
VÝNOSY  53 554,00 53 554,00