Osmička – škola věnující se výuce dětí cizinců

Od 1. 9. 2021 vstupuje v platnost vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců na školách.

Osmička byla krajským úřadem vybrána pro intenzivní výuku dětí cizinců. Tato bude poskytnuta nejen dětem – cizincům z naší školy, ale i z ostatních základních škol ve Frýdku-Místku a okolí. Žák přijatý ke vzdělávání v tomto novém systému zůstává žákem své kmenové školy. Pouze výuku českého jazyka absolvuje na naší škole.

Výuka bude probíhat ve skupinách do 10 žáků v počtu 200 nebo 100 hodin po dobu 10 měsíců jdoucích po sobě (maximálně 5 hodin týdně). Zajišťovat ji budou zkušení pedagogové. Žák bude do studijní skupiny přijat a zařazen podle výsledku testu svých jazykových schopností.

Mgr. Jitka Mikolášová

Datum vložení: 7. 9. 2021

....................................................................................................................................................................

Slavnostní uvítání prvňáčků na Osmičce

Více...

Datum vložení: 1. 9. 2021

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vás za celou Osmičku přivítat v novém školním roce. Naší snahou je, aby proběhl v co nejběžnějším režimu, samozřejmě v rámci všech aktuálních opatření vydávaných MŠMT a MZ. Všichni si čím dál více uvědomujeme, že škola je nejen vzdělávací institucí, ale také místem pro společné setkávání, seznamování, vznik a rozvíjení kamarádských a přátelských vztahů. Držme si tedy palce, ať si můžeme co nejvíce a nejdéle užívat všechny školní i mimoškolní aktivity.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za Vaši podporu, za pochopení a spolupráci. Sledujte prosím průběžně web školy a webové rozhraní Bakaláři (viz pokyny z manuálu MŠMT), i nadále zde budeme zveřejňovat a aktualizovat důležité informace.

Přejme si klidný a úspěšný školní rok a pevné zdraví.

PhDr. Iveta Wilczková
     ředitelka školy

Manuál MŠMT:    https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

 

Datum vložení: 31. 8. 2021

....................................................................................................................................................................

 Milé děti, vážení rodiče nastávajících prvňáčků,

prázdniny končí a Vám nastane čas školních dnů se všemi povinnostmi, ale i radostmi z prvních úspěchů. Doufáme, že se do školy těšíte, protože my všichni z „ Osmičky“, obzvlášť Vaše paní učitelky, už Vás s radostí očekáváme.

Jak bude první týden ve škole u prvňáčků vypadat?

Středa 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku proběhne tradičním způsobem v době od 8:00 do 9:00 hodin ve třídách 1.A a 1.B. Vstupujte, prosím, se svými dětmi do budovy vchodem u školní družiny v době od 7:40 hodin. Aktovky zatím nebudou potřebné. Paní učitelky předají rodičům důležité informace k zahájení školního roku.

Čtvrtek 2. 9. 2021

Vyučování proběhne od 8:00 do 10:45 hodin. S sebou aktovky, pouzdro, přezůvky, svačinu, čip do školní jídelny. Od 7:40 hodin proběhne testování dětí samoodběrem (tzv. rychlé antigenní testy), u tohoto testování mohou být přítomni rodiče.

Pátek 3. 9. 2021

Vyučování proběhne od 8:00 do 10:45 hodin.

Od 6. 9. 2021

Výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY

Středa     6:00 - 7:40 hod     9:00 - 17:00 hod
Čtvrtek    6:00 - 7:40 hod   10:45 - 17:00 hod
Pátek      6:00 - 7:40 hod   10:45 - 17:00 hod

Vážení rodiče,
děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili zapsáním Vašeho dítěte na naši školu, a těšíme se na spolupráci s Vámi. Přejeme dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo, a celé rodině radost z jejich školních úspěchů.                                        

Vaše „Osmička“

 

Datum vložení: 29. 8. 2021

...................................................................................................................................................................