ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Powered By EmbedPress

  1. Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

termín zápisu Vašich dětí do 1. tříd se blíží. Dovolujeme si Vám připomenout nejdůležitější informace ke splnění náležitostí spojených se zápisem:

– zápis se bude konat na Osmičce ve dnech 17. – 18. dubna 2023 v době od 13.00 do 17.00 hodin

– proběhne za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce, v mimořádných případech, kdy tato forma není možná, se dohodněte na způsobu zapsání s vedením školy

– k zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte

– škola má kapacitu pro přijetí všech dětí

– v případě, že bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, musí k žádosti předložit:

  1. posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
  2. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

pokud tyto náležitosti nebudete mít vyřízeny do doby zápisu, dodáte je škole v co nejblíže možném termínu, a to do 31. 5. 2023 (bude projednáno u zápisu)

– patřičné formuláře k zápisu si můžete vyplnit předem

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Zápisový list do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

  ke stažení zde Formuláře ke stažení

 

Těšíme se na děti i rodiče, během zápisu Vás čeká zajímavá cesta napříč školou kouzel.

                                                                                                                           Vaše „Kouzelná Osmička“

Informace k zápisu do 1. tříd

Pracovní listy pro budoucí prvňáčky

Naši milí budoucí prvňáčci, určitě se už těšíte do školy.

 

Připravili jsme proto pro Vás zábavné úkoly, které zatím můžete plnit doma. Využijete tak volný čas a ledacos nového se dozvíte a naučíte. Určitě jste šikovní a vše hravě zvládnete. Rodiče Vám tyto pracovní listy pro předškoláky mohou vytisknout.

 

                                                                                                                                                                                                              Osmička se už na Vás těší!