Osmáci a prevence rizikového chování

V pondělí 31. října a v úterý 1. listopadu 2022 proběhly v 8. třídách přednášky s besedou s kurátorkou pro mládež Mgr. Valérií Votýpkovou na téma Právní odpovědnost dětí do 18 let – Co naše děti nejčastěji nevědí. V rámci prevence rizikového chování považujeme za zvlášť důležité stále upozorňovat na nebezpečí návykových látek, internetu a sociálních sítí, šikany i kyberšikany, zneužívání, násilí, křivých obvinění. Žáci se dověděli spoustu zajímavých a pro ně i překvapivých informací nejen z teoretické oblasti vyhlášek a zákonů, ale i z praxe – z příběhů svých vrstevníků, ze soudních rozhodnutí a rozsudků.

Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Lukáš Drastich 

  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024
Všechny
  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024

Družina a Jarní dílny v SVČ Klíč

Měsíc březen se ve školní družině nesl v duchu velikonočních příprav. …

Číst dále

Den naruby

Letošní Den učitelů, který se každoročně slaví v den výroční …

Číst dále

Chemická olympiáda – krajské kolo

V pondělí 25. března 2024 se na Matičním gymnáziu v Ostravě zúčastnil …

Číst dále