Nabízíme odebírání obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky. V případě zájmu kontaktujte kancelář školní jídelny, tel. 558 445 165.

 

1. PRODEJ OBĚDŮ

V hotovosti
– hlavní prodej – poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc od 7.00 do 7.50 a od 12.00 do 14.30 hod., na změny v prodeji včas upozorníme
– během měsíce – každé pondělí od 7.00 do 7.50 hod.

Bezhotovostně

– pro bezhotovostní platbu je nutno vypsat přihlašovací formulář, vyplněný vraťte do kanceláře školní jídelny nebo zašlete na e-mail strava@osmicka.cz 

                                                                                                              Přihlašovací formulář ke stažení zde

Částky pro školní rok 2022/2023 pro bezhotovostní platbu
(trvalým příkazem k 15. dni v měsíci na následující měsíc)

  •  7 – 10 let         660 Kč  (22 x 30 Kč) 
  • 11 – 14 let          704 Kč  (22 x 32 Kč)
  • 15 let a více     784 Kč  (22 x 34 Kč) 
  • cizí strávníci 1 870 Kč  (22 x 85 Kč) 

číslo účtu 19-3756000207/0100

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují dané věkové kategorie. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. 

Uvádějte správný variabilní symbol, který jste obdrželi. Noví strávníci si musí na září zakoupit obědy hotově, bude jim přidělen variabilní symbol a zapůjčen čip v hodnotě 150 Kč platný po celou dobu školní docházky.  

Při změně čísla účtu je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Telefonicky 

– na tel. čísle 558 431 055, 558 445 165, 731 617 825 ráno do 8.00 hod. ještě na týž den

Internetem 

– pouze na stránkách www.strava.cz do půlnoci den předem

V případě zájmu vám veškeré potřebné údaje sdělíme osobně. Neodhlašujte na stránkách školy, počítače nemají propojený program se stravováním, ani formou SMS zpráv (bývají doručeny pozdě)!

Na terminálu 

– u vchodu do školy ráno do 8.00 hod. na týž den, zde si žáci obědy odhlašují sami, mohou si také vybrat jídlo ze dvou druhů na úterky až pátky, a to do 12.00 hod. předešlého dne

Upozorňujeme, že noví žáci si na terminálu často omylem stravu místo přehlášení odhlásí. Proto prosíme o dohled, případně požádejte o spolupráci vychovatelky ŠD.

Pokud zapomenete oběd včas odhlásit, můžete si ho vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.35 hod., ale pouze v první den nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška 107/ 2008 Sb.).

Při ukončení docházky ve škole si musíte dítě ze stravování odhlásit a zrušiti trvalý příkaz k úhradě!

 
Přeplatky za odhlášené obědy
Při bezhotovostní platbě vám budou vráceny začátkem července zpět na váš účet, při hotovostní platbě se vám odečtou v následujícím měsíci. Při ukončení stravování na škole vám za funkční a neporušený čip vrátíme 150,-Kč. Čip je nutné vrátit nejpozději do 1 roku po ukončení stravování.

 

3. ZAPOMENUTÝ NEBO ZTRACENÝ ČIP

Zapomenutý čip
– o velké přestávce od 9.40 do 9.55 hod. bude žákovi vydána náhradní stravenka v kanceláři ŠJ, pokud si v tuto dobu žák stravenku nevyzvedne, bude mu oběd vydán až ve 13.50 hod. po nahlášení jména paní kuchařce
Ztracený čip
– zakoupení nového čipu v hodnotě 150 Kč


Olga Janetová, vedoucí školní jídelny