Testování TIMSS žáků 4. ročníku

Naše škola byla zapojena do mezinárodního šetření TIMSS, organizovaného Českou školní inspekcí. Tento projekt patří mezi šetření Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání, zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností, tentokrát žáků 4. ročníku povinné školní docházky, a to v matematice a v přírodních vědách. Ve čtvrtek 26. dubna a v pátek 27. dubna 2023 tedy strávili žáci 4. ročníku dopoledne v počítačové učebně, kde vypracovali testy a žákovský dotazník. Rovněž jejich zákonní zástupci měli v těchto dnech vyplnit on-line dotazník.

Mgr. Monika Matulíková, Mgr. Michal Milata 

  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024
Všechny
  • Všechny
  • Družina aktuality 2022/2023
  • I. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2022/2023
  • II. pololetí 2023/2024

Družina a Jarní dílny v SVČ Klíč

Měsíc březen se ve školní družině nesl v duchu velikonočních příprav. …

Číst dále

Den naruby

Letošní Den učitelů, který se každoročně slaví v den výroční …

Číst dále

Chemická olympiáda – krajské kolo

V pondělí 25. března 2024 se na Matičním gymnáziu v Ostravě zúčastnil …

Číst dále