Informace

Vážení rodiče,

v úterý 13.09.2022 proběhla plenární schůze Spolku rodičů Osmičky. Hlavními body bylo projednání a odhlasování hospodaření, plánovaných akcí a výše příspěvku SR pro tento školní rok. Ten činí 400,- Kč na každé dítě, se splatností do  31.10.2022  a do 31.03.2023 třídnímu učiteli nebo na číslo účtu SR 1941591011/3030. Do poznámek u platby převodem prosím uveďte třídu, jméno a příjmení dítěte.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

Za Spolek rodičů Osmičky Silva Jedličková

Výbor spolku rodičů

VÝBOR SPOLKU RODIČŮ

E-mail: sr.osmicka@seznam.cz

Předseda: 
Silvie Jedličková
Místopředseda: 
Romana Banáková 
Pokladník: 
Monika Beránková 
Členové výboru SR: 
Zdeněk Hodula
 
Lucie Horňáková
 
Markéta Kadubcová
 
Hana Kolářová
 
Jana Maďová
 
Ivana Murasová
 
Zdeňka Orálková
 
Markéta Slípková
 
Ivo Václavek

STANOVY SPOLKU RODIČŮ OSMIČKY